Da COOP koncernen valgte at flytte Irmas hovedkvarter i 2012, stod Rødovre kommune med en udfordring. Hvad skulle der ske med det store område? Og hvad med Kaffetårnet? Det ikoniske seksetagers bygningsværk, som Rødovres borgmester, Erik Nielsen, kalder et ”indsigtspunkt”, et let genkendeligt tegn på, at man nu er i Rødovre kommune, som er et af de områder i Danmark, hvor beboerne ifølge analyser er gladest for at bo.

”Rødovre og Irma har været forbundne i mange år. Virksomheden var en af vores store arbejdspladser, og mange Rødovre borgere har en eller anden tilknytning til Irma”, siger Erik Nielsen.

Det samme gælder for Kaffetårnet med dets markante arkitektur. Borgmesteren og Rødovre ville gerne bevare tårnet til tiden efter Irma. Så borgmesteren tog et møde med FDB (det nuværende COOP), ejerne af Irmakæden. Hvad var egentlig planerne for det 38 meters tårn med den ikoniske glasfacade? Ville man rive det ned?  Irma vidste ikke, hvad der skulle blive af tårnet. Men i  stedet for at nedlægge tårnet, foreslog virksomheden, at kommunen kunne leje tårnet i 100 år for en krone.

”Vi forhandlede, og jeg foreslog at betale 100 kr. for at købe tårnet”, siger borgmesteren med et smil.

135.000 kvadratmeter med en fantastisk beliggenhed

Men hvad så med området? Et areal på 135.000 kvm med en fantastisk beliggenhed ved Vestvoldens grønne områder. Fyldt med gamle, nedslidte industribygninger og en masse Irmahistorie?

”ELF Development og arkitekt Claus Gröning henvendte sig til os med en plan for Korsdalsvejkvarteret, som kommunen kaldte området i kommuneplanen. ELF Developments idé var at opføre et boligområde med navnet IrmaByen. 1000 boliger med plads til ca. 3000 nye Rødovre borgere.

Idéen med at bygge en IrmaBy var fed fra starten. Planen var meget detaljeret og handlede om at skabe et boligområde baseret på høj kvalitet i både arkitekturen, materialerne og ordentlighed. Fint uden at være prangende. Det passede rigtig godt til Rødovre”, siger borgmesteren.

Parterne drøftede planen og ”krydsede klinger på en ordentlig måde”, som borgmesteren udtrykker det.

Det gælder også Kaffetårnet, hvis seks etager ifølge planerne skal tiltrække ikke alene IrmaByens beboere, men også resten af Rødovre med pop up restaurant, cafe, kunstudstillinger og beboeraktiviteter.

Kommunen vil sikre sig, at IrmaByen får en god infrastruktur, som væver bydelen ind i kommunen. Og på borgmesterkontoret var det også meget vigtigt, at prisen, kvaliteten og arkitekturen ville tiltrække mange forskellige mennesker.

En integreret del af Rødovre

Alle parter er enige om, at IrmaByen ikke skal være en isoleret enklave i kommunen, men en
integreret del af Rødovre, mens bydelen samtidig bevarer sit særpræg. ”Det gør vi eksempelvis ved at etablere ”tilslutningsmuligheder” som stisystemer mellem IrmaByen og resten af kommunen”, siger Erik Nielsen.

Rødovres borgere har i stort tal taget planerne om den nye bydel til sig. Kommunen regner selv med, at mellem 25 og 33 pct. af de nye indbyggere i IrmaByen bliver Rødovre borgere, der flytter fra en anden bolig i kommunen. For borgerne bliver længere i Rødovre end i mange andre kommuner.