– På få uger er 75% af rækkehusene i Orangerihaven og Espehaven enten solgt eller reserveret

http://estatemedia.dk/news/singleview/article/stor-salgssucces-i-irmabyen.html