Online reservation i Plantagerækkerne

  • Udfyld formularen herunder (husk at vælge prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er den bolig, du helst vil reservere*).
  • Tryk ’Send reservation’ – og formularen sendes direkte til vores mæglere.
  • Herefter modtager du en bekræftelse på modtagelsen af din reservation. Du vil efterfølgende blive kontaktet af vores mæglerteam.
  • Du kan benytte vores ONLINE reservationssystem hele weekenden frem til søndag den 3. maj kl. 11.00.
  • Vær opmærksom på, at din reservation først er endelig, når du har modtaget en bekræftelse herpå fra mægleren.

* Reservationer foregår efter først til mølle-princippet – så, jo før du indsender din reservation, jo større er din chance for at få din ønskebolig!

OBS!

Vi afholder et FYSISK åbent hus i showroomet søndag d. 3. maj kl. 11.00-14.00. Mød op foran Showroomet i Kaffetårnet, Korsdalsvej 101 i Rødovre. Her vil du kunne foretage din reservation af din bolig sammen med mægleren. I dette tidsrum lukkes der for online reservationer.