Tænketank bag bylivet i IrmaByen

Tænketank bag bylivet i IrmaByen

En ny by kræver mere end blot bygninger og byrum. En ny by har brug for en kickstart af bylivet, så de nye indbyggere hurtigt falder til og bliver glade for deres nye kvarter. Derfor nedsatte ELF Development en tænketank. Tænketankens formål var at finde frem til det autentiske byliv, som passer til netop IrmaByen. Tænketanken skulle også afdække de funktioner og aktiviteter, som kaffetårnet og rummet omkring tårnet skal tilbyde både de kommende beboere og besøgende udefra. Tænketanken startede med at identificere de særlige potentialer, der er i og omkring IrmaByen. Medlemmerne arbejdede på at finde de funktioner, som kan understøtte udviklingen af bylivet, af fællesskabet og af en holdbar og positiv fortælling om den nye bydel.

Med i tænketanken var en række eksperter på så forskellige felter som arkitektur, byplanlægning, medier og danskernes boligvaner. Gennem et forløb med tre workshops arbejdede tænketanken med først at opstille målsætninger for bylivet, dernæst at udvikle funktionsprincipper og endelig tilrettelægge en proces, som både rummer midlertidige aktiviteter og bylivskvalitet allerede under opbygningsfasen. Det er meningen, at IrmaByen “dufter” af det gode byliv i hele byggefasen. Lige fra de første færdige boliger til at håndværkerne er færdige med de sidste bygninger i IrmaByen.

Nye byområders klassiske udfordring er ”New Town Blues”. På almindelig dansk betyder begrebet det “tomrum” der opstår, når alle i et kvarter er nytilflyttere, og ingen kender hinanden endnu. Ingen netværk, fællesskaber eller fortællinger samler beboerne.  Tænketankens arbejde var derfor at skabe grundlaget for en “social infrastruktur”, som gør IrmaByen levende og godt sted at bo og besøge – lige med det samme.

Tænketanken udviklede nogle centrale temaer omkring mad og fødevarer samt krop og bevægelse, der forener det bedste fra områdets Irma-historie med beliggenheden og attraktive kvaliteter udefra.

Udpluk af tænketankens resultater:

  • Kaffetårnet og den omkringliggende plads skal tilbyde aktiviteter og funktioner, som højner hverdagskvaliteten for de kommende beboere og skal samtidig tiltrække besøgende udefra, der får lyst til at besøge IrmaByen mere end én gang.
  • IrmaByen skal være et sted for mad og fødevarer, krop og bevægelse. Kaffetårnet og det omkringliggende byrum bygges op om disse kvaliteter, og så vidt muligt skal alle planter på pladsen kunne spises.
  • Lokale idrætsforeninger får adgang til nye baner og faciliteter i Kaffetårnet og pladsen omkring.

Flotte mursten er ikke nok

hvis et nyt byområde skal blive attraktivt og levende er flotte mursten ikke nok. Derfor nedsatte vi en tænketank, som fik til opgave at udvikle ”skræddersyet” byliv til IrmaByen

Tænketankens medlemmer

Ane Skak

Ane Skak

Redaktør Danmarks Radio

Bjarne Rieckmann

Stadsarkitekt Rødovre

Rasmus Lynghøj Christensen

Kommunikationsmedarbejder Rødovre Kommune
Bettina Lamm

Bettina Lamm

Landskabsarkitekt og lektor, Københavns Universitet
Dorte Mandrup

Dorte Mandrup

Arkitekt

Jesper Uggerhøj

Tidligere direktør i Irma
Mark Vacher

Mark Vacher

Antropolog og lektor, Københavns Universitet
Claus Gröning

Claus Gröning

Arkitekten bag masterplanen for IrmaByen
Peter Kvetny

Peter Kvetny

Kommunikationsstrateg
Anette Krarup

Anette Krarup

Udviklingsdirektør i ELF Development og vært for tænketanken

Tænketanken blev sammensat, tilrettelagt og faciliteret af:

Annette Holek

Annette Holek

HOLEK & BJØRN, urban rådgivning
Niels Bjørn

Niels Bjørn

HOLEK & BJØRN, urban rådgivning